Musicals

Estil de jazz més pròpiament del musical de Broadway. Estil divertit on es treballen coreografies de diferents musicals i s’experimenta amb la combinació del ball i el teatre.