Objectius Escolars
  • Promocionar una formació esportiva i artística innovadora per als més joves.
  • Creació d’un model esportiu pioner amb els següents avantatges:
    • Implicació i identificació dels infants amb la seva escola en els programes de televisió locals, així com en les gales classificatòries i posteriorment a la gran Gala Final.
    • Concurs interactiu amb la població mitjançant el suport mediàtic.
  • Creació d’unes diades i festes populars a cada població amb exhibicions i animacions de les diferents escoles participants.