Objectius Laborals
  • Incentivació per la formació i professió de professors de ball i dansa per desenvolupar tasques formatives dins del món del ball i dins d’aquest projecte.
  • Estimular i crear diferents llocs de treball en els diferents àmbits del projecte.