Objectius Mediàtics
  • Crear un concurs-espectacle esportiu amb la participació de les diferents escoles i poblacions seleccionades.
  • Crear l’atractiu en el públic espectador amb uns programes de TV.